VẼ MỰC NHO LÀ GÌ?

VẼ MỰC NHO LÀ GÌ?

1. Định nghĩa vẽ mực nho. Mực nho là một loại mực màu đen đóng thành thỏi của Trung Quốc đã từng được sử dụng rộng rãi trong quá khứ và cho đến hiện nay vẫn được sử dụng để vẽ.  Vẽ mực nho là kiểu vẽ chỉ dùng màu đen của mực nho với các sắc độ khác nhau để vẽ...
Tác giả: do Anh