Tranh trang trí là gì ?

TRANH TRANG TRÍ: Tranh trang trí: là những tác phẩm thuộc lĩnh vực nghệ thuật trang trí. được người họa sĩ nghiên cứu. áp dụng sáng tác cho phù hợp với môi trường không gian sử dựng, mục đích sử dụng. chủ đề, đối tượng cảm thụ. đặc điểm về kiến trúc, đặc điểm của…