fbpx
Cơ Hội Nhận $1,000 Với Cuộc Thi Mỹ thuật Online

Cơ Hội Nhận $1,000 Với Cuộc Thi Mỹ thuật Online

Địa điểm (Cơ Hội Nhận $1,000 Với Cuộc Thi Mỹ thuật Online)

Online

Cuộc thi Mỹ thuật.

Cuộc thi Mỹ thuật.

Giải thưởng

 • Tổng giá trị $3,000 (US) sẽ được trao cho ba hạng mục giải thưởng riêng biệt – $1,000 cho mỗi “Best-in-Show Adult” – Xuất sắc dành cho người lớn và “Best-in-Show Student” – Xuất sắc dành cho Sinh viên
 • Giải  “People’s Choice” sẽ được xác định bởi khán giả tham gia triển lãm.

Qui định

 • Họa sĩ, chuyên nghiệp, nghiệp dư, học sinh sinh viên.
 • Mọi quốc gia và vùng lãnh thổ.
 • Người tham dự phải ít nhất 13 tuổi.

Eligible Regions: Open for All

Nút 1

Cách thức đăng ký
 • Please review the “Frequently Asked Questions” section in the official site for full details on all technical requirements for submitting your art
 • Hãy xem trướng trang “Frequently Asked Questions” – Câu hỏi thường gặp ở trang chủ để biết đầy đủ chi tiết, các thông số kỹ thuật cần thiết để nộp tác phẩm.
 • Tác phẩm của bạn có thể ở tất cả các kích thước; tuy nhiên bản số hóa nộp cho chúng tôi được đòi phải dưới dạng format có thể đăng tải trên trang server của chúng tôi.
 • Tác phẩm phải là dạng đứng; có nghĩa là bề dọc phải lớn hơn bề ngang. Bài nộp không thỏa điều kiện trên sẽ không được chấp nhận.
 • Vui Lòng đặt tên bản số hóa với tiêu đề và tên của bạn.
 • Bản số hóa phải có chất lượng cao, ít nhất là 300dpi.
 • Bản số hóa phải có dung lượng ít hơn 400MB.
 • Đính kèm một đoạn mô tả ngắn (tối đa 200 chữ) “Artist statement” giải thích ngắn gọn tác phẩm của bạn, quá trình sáng tạo, chủ đề mà bạn muốn hướng tới
 • Nếu nộp hơn một tác phẩm online, bạn cần làm thành hai bài nộp riêng biệt.
 • Giáo viên có thể đăng ký và hoàn thành đăng ký cho học viên vủa mình, trong trường hợp này, thông tin thêm thông tin cá nhân hay Thông tin liên lạc trường của các học viên.

Gửi thư về:

 • Xem trang web của chúng tôi để biết thêm chi tiết, cách thức gửi tác phẩm bằng email.
 • Hoặc gửi về địa chỉ: Embracing Our Differences
  PO Box 2559
  Sarasota, FL 34230-2559 USA

Hạn chót: 15 tháng 10 2018

APPLY NOW OFFICIAL LINK

Lớp dạy vẽ chuyên đề Jolla Art sẽ giúp đỡ các học viên đăng ký chương trình.

Nút 2Cơ Hội Nhận $1,000 Với Cuộc Thi Mỹ thuật Online Art Competition For Embracing Our Differences 2018 4

Bài Viết liên quan:

JOLLA's BLOGTIN TỨC SỰ KIỆNCơ Hội Nhận $1,000 Với Cuộc Thi Mỹ thuật Online Art Competition For Embracing Our Differences 2018