fbpx

Cuộc Thi Thiết Kế Poster Quốc Tế “Cool the Climate – Compost” 2019

The International Compost Awareness Week Committee (Ủy ban Tuần lễ nhận thức về hữu cơ quốc tế) mời bạn tham gia vào ICAW 2019. Cuộc thi thiết kế Poster đang tìm kiếm người tham dự Cuộc thi áp phích hàng năm lần thứ 17. Áp phích chiến thắng sẽ được sử dụng để quảng cáo Tuần lễ nhận thức về phân hữu cơ quốc tế, từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5 năm 2019.

International-Compost-Awareness-Week

Cuộc thi thiết kế Poster International-Compost-Awareness-Week

Chủ đề POSTER: Cool the Climate – Compost! (Làm mát khí hậu – bằng phân hữu cơ)

Thời gian.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 5 tháng 11 năm 2018.

Lệ phí.

Miễn phí

Đối tượng tham dự.

Dành cho mọi người trên toàn thế giới muốn chia sẻ sáng tạo nghệ thuật của mình để quảng bá chủ đề của năm nay.

Các đại diện của thành phố, cơ sở hoặc cơ quan nhà nước; các chuyên gia trong ngành, sinh viên; các nhóm thanh niên; các nhà sản xuất phân bón thương mại; các doanh nghiệp ngành công nghiệp xanh, người làm vườn; môi trường, MỌI NGƯỜI, cùng được tham dự.

Người tham dự phải từ 10 tuổi trở lên.

Có 3 Hạng mục: lớp 3-7, lớp 8-12, và đại học – người lớn.

Shortlist sẽ được chọn vào cuộc thi chung kết.

Thiết kế đoạt giải sẽ được chọn trước khi kết thúc năm.

Nút 1

Nội Dung.

Chủ đề ICAW 2019, “Làm mát khí hậu – Phân hữu cơ!” giúp tạo ra nhận thức mối liên hệ giữa sức khỏe đất và khí hậu. Đất đóng một vai trò quan trọng trong môi trường của chúng ta. Đất khỏe là trung tâm của sức khỏe hành tinh, nông nghiệp và con người. Chủ đề năm nay nhấn mạnh rằng thực hành quản lý đất bằng phân hữu cơ là chìa khóa cho sức khỏe đất và di cư thay đổi khí hậu. Bằng cách ủ phân, chúng tôi trả lại chất dinh dưỡng cho đất, giúp thu giữ carbon từ khí quyển, chống hạn hán và bệnh tật và cung cấp không khí trong lành.

Giải Thưởng.

Người chiến thắng cuộc thi poster sẽ có  poster được xuất bản và phân phối trên toàn thế giới. Đây sẽ là poster chính thức của Tuần lễ nhận thức về Phân hữu cơ quốc tế năm 2019 và được đăng trên trang web của CCREF cũng như trên trang web của Hội đồng phân Hữu cơ Hoa Kỳ.

“Nghệ sĩ áp phích” chiến thắng sẽ  được đăng trên trang web của CCREF và sẽ được đưa vào tất cả các tài liệu  trong bất kỳ thông cáo báo chí nào liên quan đến lễ kỷ niệm ICAW hàng năm.

Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng $ 500.

Quy Định.

Mỗi cá nhân chỉ được nộp một tác phẩm Poster.

File ảnh nộp phải có chất lượng cao:300 dpi and in jpg format. (Lưu ý”các tác phẩm được chọn vào vòng chung kết sẽ phải nộp lại bản chất lượng cao hơn.)

Poster không lớn hơn  12” wide X 18” highvà được thiết kế theo chiều dọc.

Xem thêm thông tin quy định tại:  Poster Contest Rules

Poster chiến thắng các năm trước:

Past-Poster-Winners

Poster chiến thắng các năm trước_Past-Poster-Winners

Nút 2

Cơ Hội Nhận $10,000 Từ Cuộc Thi Thiết Kế Quốc Tế Của Trung Tâm Nghiên Cứu Về Tuổi Thọ Stanford 2018 1

Bài Viết Liên Quan:
to learn more about the competition.

JOLLA's BLOGTIN TỨC SỰ KIỆNCuộc Thi Thiết Kế Poster Quốc Tế “Cool the Climate – Compost” 2019