fbpx

Cuộc Thi Thiết Kế Poster SICAB 2019

Deadline
11th December 2019

Cuộc Thi Thiết Kế Poster SICAB 2019

Cuộc thi Thiết Kế Poster SICAB 2019 được tổ chức bởi Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE).

Các poster chiến thắng trở thành Đại diện của Hội chợ ngựa Tây Ban Nha thuần chủng quốc tế, SICAB 2019.

Bạn chỉ có thể gửi một poster tự sáng tạo và chưa được xuất bản.

Để xem thêm áp phích, hãy truy cập http://www.sicab.org/cartel_sicab.php?menu=6

cuộc thi thiết kế poster 2019

Cuộc thi thiết kế poster 2019

Quy Định.

Chủ đề.

 Chủ đề của tác phẩm sẽ thể hiện sự kiện: Hội chợ ngựa Tây Ban Nha thuần chủng quốc tế nternational Purebred Spanish Horse Fair(SICAB). Tất cả tác phẩm phải là bản gốc và chưa được xuất bản; nó không phải được trình bày ở bất kỳ cuộc thi nào khác và không có phần nào có thể được sao chép hoặc đạo văn từ tác phẩm khác của cùng một nghệ sĩ hoặc bất kỳ tác phẩm nào khác. Tác giả chịu trách nhiệm trước ANCCE và bất kỳ bên thứ ba nào tuân thủ các quy tắc được thiết lập trong tài liệu này.

Mục tiêu chính là có tác động quảng cáo phi thường và bắt mắt thu hút người xem đến với sự kiện SICAB.

Nút 1

cuộc thi thiết kế poster 2017

Cuộc thi thiết kế poster 2017

Tính chất kỹ thuật.

Kỹ thuật vẽ là tùy chọn (dầu, acrylic, hỗn hợp, vv) nhưng được chỉnh sửa lại hoặc được thực hiện bằng phương tiện kỹ thuật số hoặc tái tạo ảnh không được chấp nhận.

Tác phẩm có thể trên vải hoặc gỗ; được gắn trên một khung.

Định dạng phải thẳng đứng, có kích thước 100 x 70 cm. Ngoài ra, 100 x 73 cm. định dạng là chấp nhận được, vì nó là kích thước khung tiêu chuẩn.

Trong tác phẩm, tác giả sẽ không bao gồm các logo thuộc bất kỳ loại nào cũng như các đảo chữ cái; Tuy nhiên, trong tác phẩm, có thể bao gồm ANCCE và SICAB đảo chữ cái trong việc phá cách hình ảnh.

Tương tự, ANCCE bảo lưu quyền chèn; trong áp phích chiến thắng, các thương hiệu và / hoặc biểu tượng của các nhà tài trợ và / hoặc cộng tác viên có thể. Ngoài ra, ANCCE sẽ bao gồm các văn bản sau đây: SICAB 2019:International PRE Trade Fair – Sevilla – World PRE Championship

, ngày của event và logo của nhà tài trợ và cộng tác viên.

cuộc thi thiết kế poster 2013

Cuộc thi thiết kế poster 2013

Thành phần tham dự.

Bất kỳ và tất cả các nghệ sĩ quan tâm đến việc tham gia và những người ít nhất mười tám (18) tuổi, là công dân của Tây Ban Nha hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, với tư cách cá nhân hoặc nhóm.

Giải thưởng.

3000 € cho vị trí đầu tiên và poster chiến thắng.

€ 1000 cho mỗi người trong 2 giải Nhì.

Các loại thuế tương ứng sẽ được khấu trừ từ tiền thưởng.

Lệ phí tham dự.

Miễn phí.

Thông tin chi tiết xem thêm tại.

Website
Please visit https://www.ancce.es/en/see-news/1742/sicab-2019-poster-contest-rules/ to learn more about the competition.

Nút 2

Cơ Hội Nhận € 3,000 Từ Cuộc Thi Thiết Kế Poster SICAB 2019 4

JOLLA's BLOGTIN TỨC SỰ KIỆNCơ Hội Nhận € 3,000 Từ Cuộc Thi Thiết Kế Poster SICAB 2019