Tranh sơn dầu của họa sĩ Ngô Đồng: say mê đời sống thật

“Trên sông Hậu”.  Đây là những bức ảnh chụp tác phẩm của họa sĩ Ngô Đồng, được đăng trên FB của họa sĩ cho bạn bè xem. Những lời chú thích cũng là trong các trao đổi của họa sĩ với bạn bè về từng tác phẩm. Vì  Soi xin phép họa sĩ cho post lại,…

Details