Tầm quan trọng của khoảng trống – hay khoảng âm (negative space) trong tranh

Johannes Vermeer, “View on Delft”, khoảng 1660 – 1661. Sơn dầu trên canvas, 96.5 × 117.5 cm. Tuy bầu trời chiếm diện tích rộng, nhưng mây cũng là một chủ thể và khoảng trống bầu trời bị mây xé ra tản mạn thành những mảnh nhỏ, nó khiến cho người ta có cảm giác không…

Details